Черкаська музична школа #1 ім. М.В.Лисенка.

Правила прийому учнів до ЧДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка

Правила прийому учнів до  Черкаської  дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка 

1. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються рішенням педагогічної ради закладу (протокол № 5 від 22.02.2018 р.). Зарахування на навчання проводиться наказом директора  Черкаської  дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка.

3. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють (зі згодою на обробку персональних даних), додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі, копія свідоцтва про народження.

4. Термін навчання вступників визначаються відповідно до навчальних планів і програм. До  Черкаської дитячої музичної школи № 1ім. М.В.Лисенка приймаються учні у віці від 5 років (залежно від обраного інструменту, фаху), які успішно склали вступні іспити.

Інструментальні відділи

Іспити - музичний слух, музична пам’ять, відчуття ритму, фізичні дані:

 • музичний слух - спів знайомої пісеньки;
 • повторення окремих звуків  чи звукової послідовності;
 • повторення звуків на широких інтервалах поступово доводячи до тону чи півтону;
 • перевірка  гармонічного слуху, коли в інтервалі чи акорді дитина визначає кількість звуків, а потім співає їх.

Діти, які не володіють голосом можуть знайти звуки на клавіатурі.

 • музична пам’ять – викладач програє дитині незнайому, просту, гармонійно стійку мелодію на два такта, бажано зі словами, дитина її повторює.
 • відчуття ритму - запропонувати дитині простукати ритмічний малюнок без мелодії, або проспівати з хлопками знайому пісеньку.
 • фізичні дані -  відповідно до обранного інструменту.

Іспити Відділ хорового та сольного співу: 

 • перевірка чистоти інтонації;
 • перевірка діапазону;
 • сила вокальних даних;
 • наявність тембрального окрасу голосу.

     Прийом заяв на вступ проводиться до 03 вересня поточного року.

    Заяви батьків та документи учнів пільгових категорій   приймаються до 15 вересня поточного року.

    Вступні іспити проводяться 31 травня з 17-00.

    Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний набір.

    Переведення з інших шкіл проводиться за умови наявності всіх документів,  через обов’язкове прослуховування  на загальних підставах та за  умови вільних місць.

Учням, що закінчили повний термін навчання та успішно склали випускні іспити, надається Свідоцтво встановленого зразка, що дає право вступу до   вищих спеціальних закладів відповідного профілю.