Черкаська музична школа #1 ім. М.В.Лисенка.

Положення про прийом учнів до ЧДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка

ПОЛОЖЕННЯ про прийом учнів до  Черкаської  дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Педагогічної ради
Протокол № 1 від 22 січня 2018 р.

1. Положення про прийом учнів до Черкаської дитячої музичної школи № 1 ім. М. В. Лисенка (далі Положення) регламентує порядок та процедуру проведення вступних іспитів.
2. Положення затверджується Педагогічною радою школи.
3. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.
4. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються Статутом школи. Зарахування на навчання проводиться наказом директора.
5. Прийом учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До Заяви батьків або осіб, які їх замінюють (зі згодою на обробку персональних даних і зобов’язанням про терміни оплати за навчання), додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до перебування у закладі та копія свідоцтва про народження.
6. Термін навчання визначаються відповідно до освітньої програми, обраної школою для здійснення освітнього процесу. Згідно Статуту до школи приймаються учні у віці від 6 років (залежно від обраного інструменту, фаху), які успішно склали вступні іспити.
Інструментальні відділи.
Іспити – музичний слух, музична пам’ять, відчуття ритму, фізичні дані.
Музичний слух:
 спів знайомої пісеньки;
 повторення окремих звуків чи звукової послідовності;
 повторення звуків на широких інтервалах поступово доводячи до тону чи півтону;
 перевірка гармонічного слуху (в інтервалі чи акорді дитина визначає кількість звуків, а потім співає їх. Діти, які не володіють голосом можуть знайти звуки на клавіатурі).
Музична пам’ять:
 викладач програє дитині незнайому, просту, гармонійно стійку мелодію на два такти, бажано зі словами, дитина її повторює.
Відчуття ритму:
 запропонувати дитині повторити ритмічний малюнок без мелодії, або проспівати з плесканням в долоні знайому пісеньку.
Фізичні дані визначаються з урахуванням відповідності обраному інструменту.

Відділ хорового та сольного співу
Іспити – музичний слух, музична пам’ять, відчуття ритму, фізичні дані.
Додатково:
 перевірка чистоти інтонації;
 визначення діапазону;
 перевірка сили голосу;
 визначення тембрального окрасу голосу.
7. Прийом заяв на вступ проводиться до «25» травня поточного навчального року.
8. Заяви батьків та документи для встановлення пільг по оплаті за навчання приймаються до 15 вересня наступного навчального року.
9. Вступні іспити проводяться наприкінці травня поточного навчального року. Додатковий набір проводиться на початку вересня наступного навчального року.
10. Прийняття учнів може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць з дотриманням процедури проведення вступних іспитів.
11. Переведення з інших шкіл проводиться виключно за умови наявності вільних місць з поданням визначених документів. Для учнів, які переводяться, проводиться обов’язкове прослуховування з визначенням відповідності вимогам до рівня компетентностей певного класу.

1. Документи, що необхідні для прийому до школи:
- Заява встановленого зразку;
- Копія свідоцтва про народження;
- Довідка про стан здоров’я.
2. Зарахування до школи проводиться наказом директора на підставі рішення приймальної комісії та укладених Договорів про надання освітніх послуг.